Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Primăria comunei Albești, în parteneriat cu Orașul Săveni, Asociația Iubire și Încredere și Asociația Pro Roma, implementează timp de 24 de luni, începând cu data de 01.03.2022, proiectul ,,Servicii integrate și sociale pentru dezvoltarea persoanelor defavorizate”.

Cod proiect: PN1071, în baza contractului de finanțare nr. 25/28.02.2022/SEE.
Obiectivul general al proiectului
Creșterea gradului de incluziune și abilitarea romilor din comuna Albești și orașul Săveni prin dezvoltarea de pachete integrate adaptate nevoilor identificate, pe o perioadă de 24 de luni.
Obiectivele specifice
8
Îmbunătățirea participării școlare și diminuarea riscului de abandon școlar pentru 120 copii cu risc de abandon școlar ca urmare a participării la programul socio-educațional derulat în cadrul proiectului, pe o perioadă de 24 luni;
2
Creșterea gradului de incluziune socială prin oferirea de servicii integrate și suport pentru 120 părinți prin oferirea de servicii de consiliere și sprijin psihosocial, pe o perioadă de 24 luni;
21
Creșterea gradului de instruire pentru 300 de persoane vulnerabile din cele 2 comunități prin participare la sesiuni de instruire, pe perioada de implementare a proiectului;
28
Creșterea gradului de informare și dezvoltare abilități de sprijin și promovare a populației de etnie roma pentru 800 de persoane vulnerabile din cele 2 comunități, pe perioada de implementare a proiectului.
Proiectul își propune o serie de abordări și metode integrate, furnizate prin echipe multidisciplinare formate la nivel de parteneriat, prin consultarea directă a beneficiarilor copii aflați la risc de abandon/părăsire timpurie a școlii și adulți vulnerabili identificați în cele 2 comunități, care să contribuie direct la creșterea gradului de participare școlară, incluziune socială și informare pentru 1340 persoane.
Activitățile principale implementate în cadrul proiectului
Furnizare servicii socio-educationale prin dezvoltarea unui program integrat de tip scoala pentru elevii din comuna Albești și orașul Săveni;
Furnizarea de servicii de educație parentală și de consiliere sociala pentru parinti;
Actiuni de facilitare pentru identificarea si consolidarea de parteneriate cu implicarea autoritatilor locale si a societatii civile, promovarea participarii active a romilor;
Organizare de campanii de combatere a oricarei forme de discriminare si abilitare a romilor;
Asigurarea managementului proiectului
Membrii parteneriatului
Primăria Albești – Promotor de proiect
Orașul Săveni – Partener 1
Asociația Iubire și Încredere – Partener 2
Asociația Pro Roma – Partener 3
Prin expertiza partenerilor proiectului în servicii integrate pentru copii și dezvoltare de servicii de informare și campanii privind combaterea discriminării proiectul va contribui la:
- Îmbunătățirea participării școlare și diminuarea riscului de abandon școlar pentru 120 copii cu risc de abandon școlar ca urmare a participării la programul socio-educațional derulat în cadrul proiectului;
- Creșterea gradului de incluziune socială prin oferirea de servicii integrate și suport pentru 120 părinți prin oferirea de servicii de consiliere și sprijin psiho-social;
- Creșterea gradului de instruire pentru 300 de persoane vulnerabile din cele 2 comunități;
- Creșterea gradului de informare și dezvoltare abilități de sprijin și promovare a populației de etnie romă pentru 800 de persoane vulnerabile din cele 2 comunități.